Om du vill arbeta med tjänster inom företagstransaktioner kan du få arbeta inom många skilda områden, både i Sverige och utomlands. Inom vissa områden kan du vara rådgivare och hjälpa till med företagsförsäljning, hjälpa till när företag ska köpas, eller registrera aktier vid en emission. De som arbetar med stora transaktioner har oftast en revisorutbildning i grunden. Arbetar du som konsult ska du kunna handskas med transaktioner som disponerar tillgångar inom marknadskunskap, både på lokal nivå och i internationell klass. Det kan beröra flera olika områden och gäller värdering och rådgivning. Den som anlitar en konsult som arbetar med företagstjänster kan anlita en och samma person som är med under hela processen, det är tryggt och skönt.

Företagstransaktioner genom due diligence

Due diligence är ett samlat begrepp för alla analytiska processer som blir allt viktigare när till exempel företag ska säljas eller köpas. Due diligence används även när leverantörer ska granskas innan upphandling och förvärv av produkter, utvecklingsprojekt, lös egendom och intellektuell egendom. Det är oftast den eventuella budgivaren som vill få en due diligenceundersökning av målbolaget. När det blir en due diligenceundersökning ska du som köpare gå igenom målet och riskerna med köpet tillsammans med en trolig mäklare. Du berättar för mäklaren vad du vill att han/hon ska undersöka i den besiktning som ska göras och det som de kommer fram till tillsammans ska skrivas upp och överlämnas till säljaren. Efter det sker en analys, rapportering och till sist en implementering.

Utbildning som behövs

Om du vill arbeta med företagstransaktioner bör du först gå det treåriga Ekonomiska programmet på gymnasiet och sedan läsa ekonomi på högskola/universitet. För att ta en ekonomie kandidatexamen ska du läsa i tre år (180 högskolepoäng) på heltid. Du får läsa teorin och prova på praktiska övningar i företags- och nationalekonomi. Vill du istället gå en masterutbildning i finans, får du lära dig empiriska och analytiska metoder som är avsedda för finansindustrin, och det är den utbildningen som passar bäst om du vill arbeta med företagstransaktioner.